Uważamy, że realizując cele biznesowe naszych klinów oraz nasze powinniśmy jednocześnie pamiętać i wspierać o cele społeczne.

Artes PS sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem społecznym. Jego głównym celem społecznym jest integracja zawodowa i społeczna osób defaworyzowanych, w tym aktywizacja społeczno-zawodowa pracowników. Ponadto będą prowadzone liczba akcje i działania społeczne, o których będziemy informować w Aktualnościach.

Zainteresowanym teoretycznymi i praktycznymi aspektami ekonomii społecznej polecamy:

Biuro

ARTES PS SP Z O. O.

  • ul. Boya Żeleńskiego 23 pok. 332
  • 35-105 Rzeszów
  • NIP: 8133776896
  • KRS: 0000726541
  • Regon: 369905146