Uważamy, że realizując cele biznesowe naszych klientów oraz nasze powinniśmy jednocześnie pamiętać o celach społecznych.

Jako przedsiębiorstwo społeczne aktywnie działamy w sferze ekonomii społecznej. Naszym głównym celem jest integracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem oraz pomoc i wspieranie tej części społeczeństwa, dlatego zatrudniamy osoby, które mają problemy na rynku pracy. Prowadzimy również akcje i działania skierowane do dzieci i młodzieży. Wykorzystując metodę nauki przez zabawę pragniemy zaznajomić dzieci z tematem czystości. Ponadto zachęcamy uczniów do dbania o czystość zarówno swoją, jak i otoczenia, w którym się znajdują. Za zgodą dyrekcji prowadzimy w klasach jednorazowe lekcje związane z działalnością naszej firmy. Każde zajęcia zakończone są ogłoszeniem konkursu plastycznego. W ciągu kwartału zbieramy pracę i wyróżniamy najlepsze.


 

Zainteresowanym teoretycznymi i praktycznymi aspektami ekonomii społecznej polecamy:

  • http://www.wsparcie.es/
  • http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_spo%C5%82eczna
  • http://es.rops.rzeszow.pl/podstawowe-pojecia/
  • http://ies-rzeszow.pl/
Biuro

ARTES PS SP Z O. O.

  • ul. Boya Żeleńskiego 23 pok. 332
  • 35-105 Rzeszów
  • NIP: 8133776896
  • KRS: 0000726541
  • Regon: 369905146